sb

Metoda

SELFbalancing

přirozeně podporuje schopnosti těla se uzdravit. Je účinná při řešení širokého spektra tělesných, chronických, akutních i psychických problémů.

o metodě

O metodě SELFbalancing

SELFbalancing je metoda, která podporuje přirozené schopnosti těla se uzdravit. Je účinná při řešení širokého spektra tělesných, chronických, akutních i psychických problémů. Metoda je též velmi účinná při řešení hlubokých psychospirituálních témat nebo při zpracovávání traumatických zážitků.

Metoda SELFbalancing kombinuje kraniosakrální biodynamickou terapii s dalšími metodami a zahrnuje práci s myslí i tělem zároveň.

Je to velmi silný nástroj pro práci s tělem a myslí. Metoda SELFbalancing se zaměřuje na současný stav klienta a řeší pouze důležitá témata pro jeho uzdravování na všech úrovních.

N

Při práci s klientem je vždy dbáno na to, aby informace a procesy byly v souladu s procesem uzdravování na všech vrstvách.

N

Metoda Selfbalancing představuje komplexní a holistický přístup k léčbě, který nabízí možnosti pro zvládání různých obtíží a podporu celkového uzdravení.

V

JAK SE LIŠÍ METODY SELFBALANCING OD KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMICKÉ TERAPIE?

Metoda selfbalancing se zaměřuje na obnovení rovnováhy pomocí biodynamického přístupu, práce s omezujícími bloky v mysli, pohybovou terapií a především aktivním zájmem klienta o celý proces sebeléčení.

Ve zkratce řečeno, metoda selfbalancingu vychází z úžasných přístupů kraniosakrální biodynamické terapie a kombinuje je s technikami zpracování omezujících nastavení mysli, intuitivní medicínou a spontánním pohybem jako prvkem sebeléčení, což ji činí silným nástrojem pro práci s tělem a myslí.

s

Před ošetřením je vhodné mít na paměti následující informace:

Tato metoda není lékařskou metodou, ale představuje alternativní celostní přístup k léčbě. Pod pojmem léčení se zde rozumí podpora přirozených samoléčebných schopností těla a mysli klienta, což vede ke zlepšení prožívání zdraví a vitality v různě dlouhém horizontu. Přitom je vždy respektován vrozený plán léčení systému klienta.

Ošetření je možné i pro klienty s pravidelnou medikací, a během procedury není nutné vysazovat žádné léky. Vždy plně respektují veškerá doporučení ošetřujícího lékaře.

Jak probíhá ošetření metodou SELFbalancing

Jak probíhá ošetření

Po úvodním 30 minutovém rozhovoru se přechází k ošetřování na lehátku, které trvá obvykle 45 – 60 minut. Klient má možnost sdílet své pocity během celého ošetření, a jakákoli změna hmatu či postoje praktikanta je konzultována předem, aby se klient cítil v bezpečí a proces regenerace nebyl narušen.

 Ošetření metodou Selfbalancing se provádí na masážním lehátku s jemným dotykem v oblastech těla, které potřebují uzdravování, v souladu s aktuálními potřebami systému a vedením praktikanta nasloucháním. Klient je respektován a veden k ztišení a kontemplaci, zatímco praktikant pracuje s záměrem podpořit projevy zdraví a uvolňování napěťových vzorců v systému klienta. Ošetření je obvykle považováno za příjemné a regenerační, a může vést k projevům dynamiky, zejména při práci s traumatickými nebo hluboce zasutými tématy.

Rozdíl oproti kraniosakrální biodynamické terapii spočívá v začlenění dalších technik práce s biodynamickým polem, tělesnými symptomy, jinými přístupy k práci s tělem a myslí, a konstelační a systemickou prací.

Hlavním záměrem je poskytnout prostor uzdravujícím procesům a integračním projevům systému, aby klient dosáhl rovnováhy se současným stavem a prohloubil tuto rovnováhu ve všech vrstvách bytí.

Důležitým rozdílem je, že se nepracuje s energií ve smyslu proudění skrze praktikanta, čištění energií klienta nebo vkládání programů a směrování do energetického pole klienta z vůle praktikanta, jak je tomu u jiných metod.

Hlavním záměrem praktikanta Selfbalancingu je být přítomným, empatickým a plně respektujícím pozorovatelem přirozeného plánu léčení systému klienta a být vědomou a plně integrovanou pomocnou jednotkou, která svým uvědomělým nasloucháním umožňuje tělu systému organizovat se k novým uspořádáním po ozdravném procesu.

N

ošetření je prováděno na masážním lehátku v oblečení

N

po ošetření je dobré si dopřát klid

N

nejedná se o masáž

O mně

Před SELFbalancingem jsem se věnoval metodě  thetahealing. Rád používám esenciální oleje, které svojí moudrostí dokáží sezení posílit či posunout novým směrem. Zároveň využívám intuici s kombinací rozumem.

Jsem spoluzakladatel, veganského  portálu soucitne.cz, spolupracuji s Igorem Chaunem.

Napište mi, jsem tu pro vás

Kontakt

email:

david@selfbalancing.eu

nebo zavolejte:

+420 775 000 112

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

David Borůvka
Farského 1390/8
170 00 Praha 7 – Holešovice

IČ: 71557954
Číslo účtu: 1527077017/3030